Site icon Almanca Notlarım

Almanca Artikeller ve Kullanımları

Almanca Artikeller ve Kullanımları Almanca Artikel dil bilgisi olarak tanımlık, tanımlayıcı anlamına gelir.  Bazı batı dillerin de olduğu gibi Almanca dilinde de isimlerin belirli ve belirsiz tanımlayıcıları kullanılmaktadır. Artikeller Almanca dil bilgisinde isim tanımlamak, nesneyi veya cismi belirtmek amacı ile kullanılır. Artikel kelimesinin kullanıldığı yere göre farklı anlamı vardır.  Artikeller, tanımlayıcı anlamını Almanca Grammatik, yani dil bilgisinde alır.  Ekonomi ile ilgili kullanımlarda mal, ürün olarak da ifade edilir bu durumda artikel olarak değil, bir nesne olarak kullanılmış oluyor. Alman dilinde Wirtschaft (Ekonomi) anlamını taşımaktadır.

Almanca artikeller kullanılan ismin veya nesnenin önünde belirli ya da belirsiz tanımlayıcı olarak iki kısımdan oluşur. Belirli artikeller Almanca; der, die, das seklindedir. İsim olarak örneklendirelim. Baba Almanca Vater anlamınadır. Vater isminin artikeli “der“ ile tanımlanır, bu durumda “der Vater” olarak yazılır ve kullanılır. Aynı şekilde bir başka örnek vermek gerekirse; Almanca çiçek Blume anlamındadır, artikel olarak ise “die” tanımlamasını alır ve “die Blume” olarak ifade edilir. Diğer üçüncü belirli artikel olan “das” örneği bu şekilde; das Radio (radyo anlamında olan kelime başına “das” tanımlamasını alarak belirtilmiş oldu.

Almanca Artikeller, genel olarak cinslerine göre tanımlayıcılarını alırlar.

Üç kısımdan oluşan bu isimlerin cinslerini ifade edecek olursak; Eril, Dişi ve Nötr cins türleridir.  Fakat bazı isimler cinsiyet benzetmesine göre artikel tanımlamasını almıyor. Bu istisna durumunda eril, dişil ve nötr cinsine göre değil de ezbere yönelik tanımlamanın öğrenilmesi kaçınılmaz oluyor.

Örnek olarak Mädchen, kız anlamındadır ve artikel ile kullanımı das Mädchen tanımlayıcısı ile ifade edilir.

Almanca Artikelleri cinslerine göre bu şekilde tanımlayabiliriz:

Burada gördüğünüz üzere, Almanca isimleri ve nesneleri öğrenirken aynı zamanda artikelleri yani tanımlayıcıları ile birlikte öğrenmemiz, alman diline hâkim olmak ve dil gelişimini açısından önem arz etmektedir. Artikeller cümle içerisinde kullanıldığında, ismin hallerine göre anlam değişikliğine uğrattığı için öğrenilmesi gerekiyor.

Almanca Artikeller ve Kullanımlarıİsmin son hecelerine göre Almanca Artikeller

Almanca artikelleri ezberlemenin yollarından birisi, ismin hecelendiği durumda aldığı son heceye göre öğrenebilmektedir.

Die artikeli olarak ezberlenebilecek heceleri bu şekilde sıralayabiliriz;

Son heceleri heit, -keit, -ei, -ung, -in, -ion, -tät, -ik, ile biten isimler die Artikel tanımlayıcısı alırlar.

Bu artikellere parantez içinde Türkçeleriyle birlikte örnek verelim;

Der artikeli öğreniminde ezberlenebilecek heceler;

İsmin son heceleri: -ant, -ent, -er, -e (e harfi burada yasayan canlılarda kullanılır), -ling, -ich, -ig, , -ist, -ismus und -or ile bitiyorsa, genellikle der Artikeli ile kullanılırlar.

 

Diger belirleyici olan das artikeli ile ezber yapılacak bilecek heceler:

Son hecesi -chen, -um, -tum, -ment, -o, -nis, -ing ile tamamlanan isimler das Artikel tanımlamasını alarak kullanılırlar.

Nötr olan das Artikeli için örnek isimlendirilmeleri Almanca ve Türkçe karşılıklı yazalım;

Almanca Artikeller ve Kullanımları Buraya kadar Almanca artikelleri, belirli tanımlayıcı bicimi ile öğrendiniz. Şimdi ise tanımlayıcılarda diğer dikkat edilmesi ve öğrenilmesi kaçınılmaz olan Belirsiz Tanımlayıcı artikelleri inceleyelim.

Die unbestimmten Artikel – Belirsiz Tanımlayıcılar

Almanca dilinde bu ifade unbestimmter Artikel (belirsiz tanımlayıcı) başlığı ile isimlendirilir.

Belirsiz tanımlayıcıları kısa ve öz olarak anlatmak gerekirse; cinsi, çeşidi bilinmeyen, tanınmayan, belirsiz cisim, canlılar ve nesneler için kullanılır. Böyle olduğundan dolayı, ismin önünde ki belirli tanımlayıcı kalkar ve yerine belirsiz artikel olan ein (bir) tanımlayıcısı gelir. Almanca dil bilgisi kuralı gereği kullanımı, belirli tanımlayıcı olan der, die, das kalkar ve bunların yerine belirsiz artikel tanımlayıcısı olan ein, eine, ein terimleri gelir.

Belirsiz artikelleri örnekler ile açıklayalım;

Almanca Artikeller ve Kullanımları konumuza örnek cümleler ile devam ediyoruz. Der Mann (burada belirli artikel kullanıldı ve ismin Türkçe karşılığı Adam demektir.).  Der Mann ismi, belirsiz bir tanımlayıcı aldığı ein Mann seklinde ifade edilir. Bu şekilde isim sadece Adam anlamında değil, bir Adam yani herhangi, belirsiz biriymiş anlamını almış oldu.

Almanca artikeller, belirsiz tanımlayıcı olduğunda der, die, das terimlerinin yerine, ein, eine ve ein ile kullanıldığını bir üst yazımız da belirttik.  Belirli bir tanımlayıcı olan die artikeli aynı zamanda çoğul içinde kullanılıyor. Fakat bu durum belirsiz tanımlayıcılarda geçerli değildir.  Çoğul kullanımında herhangi bir belirsiz tanımlayıcı kullanılamaz. Çünkü ein, eine, ein ifadeleri, bir anlamına geldiği için, çoğul bir nesneyi herhangi bir şekilde ifade etmek mümkün olmuyor. Çoğul kullanımı gerekli olduğunda, isim veya sözcük tek başına kullanılır. Yani başında ki belirli tanımlayıcısı olmadan ifade edilir. Belirli bir ifade olan die Bücher (kitaplar) sözcüğünü, belirsiz olarak kullanmak istediğimizde sadece Bücher (kitaplar), die artikeli olmadan kullanılması gerektiğini görmüş oluyoruz.

Şimdi ise der, die, das Artikellerinin belirsiz tanımlayıcı ihtiyacı halinde nasıl ifade edildiklerini örneklendirerek konunun pekişmesini sağlayalım.

Bu tabela içerisinde ki örneklerde, belirli ve belirsiz tanımlayıcı kullanımı ile isimleri görebilirsiniz.

 

Der bestimmte Artikel

(Belirli tanımlayıcı: der, die, das)

Der unbestimmte Artikel

(Belirsiz tanımlayıcı: ein, eine, ein)

Wagen der Wagen (araba) ein Wagen (bir araba)
Buch das Buch (kitap) ein Buch (bir kitap)
Blume die Blume (çiçek) eine Blume (bir çiçek)
Heft das Heft (defter) ein Heft (bir defter)
Zeitung die Zeitung (gazete) eine Zeitung (bir gazete)
Tür die Tür (kapı) eine Tür (bir kapı)
Handy das Handy (cep telefonu) ein Handy (bir cep telefonu)
Auto das Auto (otomobil, araba) ein Auto (bir araba, bir otomobil)
Pizza die Pizza (pizza) eine Pizza (bir pizza)
Kartoffel die Kartoffel (patates) eine Kartoffel (bir patates)
Computer der Computer (bilgisayar) ein Computer (bir bilgisayar)

 

Almanca Artikeller ve Kullanımları Artikeller örneğimiz karışık bir şekilde, belirli ve belirsiz tanımlayıcıları Türkçe karşılıkları ile yazıldı.  Belirsiz tanımlayıcılarda, olumsuz bir kullanım gerektiğinde, ein, eine ve ein yerine, kein keine ve kein terimleri kullanılır. Bu terimler hiçbir anlamında ifade edilmektedir. Çoğul sözcük ve isimlerin kullanımında, belirsiz ve olumsuz tanımlayıcı kullanılmak istenildiğinde keine ifadesi kullanılır. Bu durum sadece olumsuz ifadelerde geçerlidir.

Olumsuz belirsiz tanımlayıcılar “Kein, Keine, Kein “ için kısa bir örnek:

Cümle içerisinde olumsuz örnekler:

Almanca artikelleri, belirli veya belirsiz bir tanımlayıcı aldığı halleri, not tutarak ve çeşitli örnekler ile, kalıcı bir Almanca dil öğrenimi gerçekleştirebilirsiniz.

Almanca Artikeller tablosu, Almanca artikeller PDF, Almanca artikeller Bulma,  Der die das Artikel konu Anlatımı, Almanca der, die, das çekimleri, Almanca artikeller 10. sınıf, Almanca Sözlükte artikel nasıl bulunur, Artikel Nedir sorularına yanıt aradık ve bu konuda sizler için cevaplar oluşturduk.

En Çok Okunan Yazılarımızdan bazılarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Exit mobile version