Site icon Almanca Notlarım

Almanca Sayılar ve Yazılışları – Die Zahlen

Almanca 100 e kadar sayılar

Sayılar Almanca

Almanca Sayılar ve Yazılışları

Almanca sayılar ilk öğrenirken Türkçe ‘ye göre biraz zorluğu vardır. Başlangıçta, Almanca dilinde sayıları ile yazılışları konusunu ezberlemek için bazı kuralları bilmek gerekiyor. Okunuşu itibarı ile Almanca sayılar, 13. Sayıdan itibaren 99’a kadar olan çift sayılar Türkçeye göre ters okunuyor. Buna dikkat etmek gerekir. Türkçe olarak 52 sayısını örneğin Elli iki diye okuruz. Almanca sayılar ise tersten okunur, elli iki sayısını örnek verecek olursak iki elli seklinde okunmaktadır. Almancası: 52 zweiundfünfzig olur. 14 vierzehn, 25 fünfundzwanzig vb.

Almanca Sayılar öğrenilirken bazı dikkat edilmesi gereken unsurlar;

Almanca sayılar eğitim konusunda dikkat etmemiz gereken hususlar şunlardır. Çiftli sayılarda 1 (eins) sayısı sonuna s harfi almadan okunur.  

Harf eksilmesi değişimi 16 (sechzehn) ve 17 (siebzehn) sayılarında da olur. Bu dil eğitim konusunu öğrenirken bu ayrıntılara dikkat edersek, ileride Almanca sayılar ile ilgili sorun yaşamayız.

Almanca sayılar konusunu akılda kalıcı bir şekilde öğrenmek için günlük olarak bir kâğıda yazmanız. Sayılar hafızamıza iyice yerleşene kadar bu yönteme devam edin. Günlük karıştırdığımız harfleri kâğıda 5, 10, 15 tekrar halinde yazınız. Bu yöntem ile Almanca sayılar öğrenim sürecini hızlandırmış olur ve sayılarla ilgili sorun yaşamayız.

Almanca 100 e kadar Sayılar ve Yazılışları – Almanca

(Die Zahlen von 1 bis 100)

0 = “null”

1 = “eins”

2 = “zwei”

3 = “drei”

4 = “vier”

5 = “fünf”

6 = “sechs”

7 = “sieben”

8 = “acht”

9 = “neun”

10 = “zehn”

11 = “elf”

12 = “zwölf”

13 = “dreizehn”

14 = “vierzehn”

15 = “fünfzehn”

16 = “sechzehn”

17 = “siebzehn”

18 = “achtzehn”

19 = “neunzehn”

20 = “zwanzig”

21 = “einundzwanzig”

22 = “zweiundzwanzig”

23 = “dreiundzwanzig”

24 = “vierundzwanzig”

25 = “fünfundzwanzig”

26 = “sechsundzwanzig”

27 = “siebenundzwanzig”

28 = “achtundzwanzig”

29 = “neunundzwanzig”

30 = “dreißig”

31 = “einunddreißig”

32 = “zweiunddreißig”

33 = dreiunddreißig

34 = vierunddreißig

35 = fünfunddreißig

36 = sechsunddreißig

37 = siebenunddreißig

38 = achtunddreißig

39 = neununddreißig

40 = vierzig

41 = einundvierzig

42 = zweiundvierzig

43 = dreiundvierzig

44 = vierundvierzig

45 = fünfundvierzig

46 = sechsundvierzig

47 = siebenundvierzig

48 = achtundvierzig

49 = neunundvierzig

50 = fünfzig

51 = einundfünfzig

52 = zweiundfünfzig

53 = dreiundfünfzig

54 = vierundfünfzig

55 = fünfundfünfzig

56 = sechsundfünfzig

57 = siebenundfünfzig

58 = achtundfünfzig

59 = neunundfünfzig

60 = sechzig

61 = einundsechzig

62 = zweiundsechzig

63 = dreiundsechzig

64 = vierundsechzig

65 = fünfundsechzig

66 = sechsundsechzig

67 = siebenundsechzig

68 = achtundsechzig

69 = neunundsechzig

70 = siebzig

71 = einundsiebzig

72 = zweiundsiebzig

73 = dreiundsiebzig

74 = vierundsiebzig

75 = fünfundsiebzig

76 = sechsundsiebzig

77 = siebenundsiebzig

78 = achtundsiebzig

79 = neunundsiebzig

80 = achtzig

81 = einundachtzig

82 = zweiundachtzig

83 = dreiundachtzig

84 = vierundachtzig

85 = fünfundachtzig

86 = sechsundachtzig

87 = siebenundachtzig

88 = achtundachtzig

89 = neunundachtzig

90 = neunzig

91 = einundneunzig

92 = zweiundneunzig

93 = dreiundneunzig

94 = vierundneunzig

95 = fünfundneunzig

96 = sechsundneunzig

97 = siebenundneunzig

98 = achtundneunzig

99 = neunundneunzig

100 = einhundert

Almanca 100 ve Üzeri Sayılar ve Yazılışları

101 = einhunderteins

102 = einhundertzwei

110 = einhundertzehn

153 = einhundertdreiundfünfzig

200 = zweihundert

201 = zweihunderteins

202 = zweihundertzwei

244 = zweihundertvierundvierzig

300 = dreihundert

400 = vierhundert

500 = fünfhundert

600 = sechshundert

700 = siebenhundert

800 = achthundert

900 = neunhundert

1000 = eintausend

1250 = eintausend zweihundert fünfzig

10 000 = zehntausend

10478 = zehntausend vierhundert achtundsiebzig

100 000 = einhunderttausend

1 000 000 = eine Million

5 000 000 = fünf Millionen

1 000 000 000 = eine Milliarde

1 000 000 000 000 = eine Billion

Exit mobile version