Site icon Almanca Notlarım

Almanca Sein Fiil

Almanca Sein Fiil

Almanca Sein Fiil : Almancada zaman içerisinde gerçekleştirdiğimiz eylemleri ve ya durumları tek bir fiil kullanarak ifade edemeyiz. Birden fazla yardımcı fiillere ihtiyaç duyabiliriz. Almanca Sein Fiil bize cümle içerisinde “olmak” anlamını ve durumunu bildirmemize yardımcı olurken (şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman, – dili geçmiş zaman)  zamanlarda  Almanca Sein Fiil  kullanıldığında “Sein” fiil’i görünüş olarak şekil değiştirir.

ALMANCA SEİN FİİL BU ŞEKİLDE TELAFUZ EDİLİR;

Sein kelimesinin okunuşu: “zain” şeklindedir.

ALMANCA SEİN FİİL NEDİR?

Almanca Sein Fiil: Sein fiil’i cümleye girdiğinde “Sein = olmak” anlamına gelir. Sein Fiil kullanıldığı cümleler sıfatların  bulunduğu basit cümlelerdir. Yani  Sein Fiil  kullanılacağı cümle meslek, kişiyi, sayı, renk durum, şekil, ölçü, ve boyutu bildiriyorsa Sein Fiil cümlede kullanılabilir. [Almanca Gramer]

ALMANCA SEİN FİİL ÇEKİMİ NASILDIR;

Almanca Sein Fiil Çekimi: Cümle içerisinde kullanılan Sein  yardımcı fiil rolünü üstlenir. Fakat Sein fiili cümle içerisinde kullanılırken kişi zamirlerine göre “Sein”fiil’nin şekil değiştirmesinin üç sebebi vardır. Bunlar;

Almanca Sein Fiil Çekiminin kişi zamirleri ve zamanlar üzerindeki değişikliği şu şekildedir;

  1. Şimdiki Ve Geniş Zamana Göre Sein Fiil Çekimi ( Prasens );

 

  1. Şimdiki Zamanın Hikayesine Göre Sein Fiil Çekimi ( Pratertium );

 

 

  1. Miş’li Geçmiş Zamana Göre Sein Fiil Çekimi ( Plusquamperfekt );

Miş’ li geçmiş zaman çekimlenirken, Miş’ li zaman zarfı gewesen fiilini alır. “Gewesen = Olmuştur” anlamındadır.

Zamir    +  Sein Fiil Çekimi  +    Gewesen

 

 

  1. Dili Geçmiş Zamana Göre Sein Fiil Çekimi ( Perfekt );

Di’li geçmiş zamanda sein fiili çekimlenirken gewesen fiili eklenir.

Zamir    +  Sein Fiil Çekimi  +    Gewesen

 

 

  1. Gelecek Zamana Göre Sein Fiil Çekimi ( Future ) ;

Gelecek zamana göre Sein fiil görünüş olarak değişmez fakat sein filinin önüne werde fiili gelmektedir.

Zamir      +   werde    +     sein fiil çekimi

 

  1. Gelecekte Bitmiş Zamana Göre Sein Fiil Çekimi (future II )

Sein Fiili bu zaman da kullanılırken hem werde hem sein hem de wersen fillerini aynı anda alırlar. Sein fiilinde görünüşünde bir değişiklik yaşamaz.;

Zamir    +     werde      +       gewesen   +    sein fiil çekimi

 

Sind wir Studenten ? (biz öğrenci miyiz?)

  ALMANCA SEİN FİİL İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER;

Almanca Sein Fiil Soru Cümlesi;

 

Almanca Sein Fiil Şimdiki Zamana Göre Örnek Cümleler;

 

Almanca Sein Fiil Miş’li Zamana Göre Örnek Cümleler;

 

Almanca Sein Fiil Dili Zamana Göre Örnek Cümleler;

Almanca Sein Fiil Gelecek Zamana Göre Örnek Cümleler;

Exit mobile version