Almanca Yönler – Almanca Harita Yönleri

Almanca Yönler – Almanca Harita Yönleri

Die Himmelsrichtungen (Almanca harita yönleri)

Almanca konumuzun bu bölümünde Almanca yönler konusunu ele alacağız.

Almanca dilinde kelime telaffuzu Türkçe’de yazıldığı gibi okunmadığı için kelimelerin okunuşunu da öğrenmeniz gerekiyor. Böylelikle Almanca konuşma diyaloglarında zorlanmadan kelimeyi ayırt edebilirsiniz. Yönlerin artikeli “der”tanımlayıcısıdır. Cümle içerisinde Almanca olan her kelime isim olduğu zaman önem arz ettiği için artikelleri bilmeniz gerekiyor.

Bildiğiniz üzere Türkçe ’de olduğu gibi Almanca dilinde de yönler ana ve ara yönler olarak adlandırılır.

 

Almanca dil bilgisinde ana yönler ve ara yönler şu şekildedir;

Norden – Kuzey

Nordwesten – Kuzeybatı

Nordosten – Kuzeydoğu

Süden – Güney

Südwesten – Güneybatı

Südosten – Güneydoğu

Osten – Doğu

Westen –Batı